ไบโอชีวเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

แสดง 1–11 จาก 13

สำหรับคราบน้ำมันฉุกเฉิน มีความเข้มข้นมากที่สุดใน 13 สูตร
1. หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้นข้น สามารถผสมกับน้ำใช้ในกรณ๊บำบัดคราบน้ำมันฉุกเฉิน
2. ย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย


ดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการใช้งาน: ใช้ดูดซับน้ำมันที่มีการหกรั่วไหล ใช้ได้ดีกับบริเวณดินทราย หรือแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมัน


เป็นผลิตภัณฑ์ KEEEN ประกอบด้วยสารสกัดจากเยื่อไม้ธรรมชาติมีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 3 ประเภท
1. Pellet ชนิดเม็ดใช้โรย
2. Boom ชนิดถุงใส้กรอก
3. Board ชนิดแผ่น

งานล้างภาชนะ อุปกรณ์ เพื่อการปลอดเชื้อ
1. ใช้ทำความสะอาดบริเวณปลอดเชื้อ และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไปในเวลาเดียวกัน
2. เช่นสายการผลิตอาหาร ในห้องครัว ในโรงฆ่าสัตว์
3. ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สามารถย่อยสลาย ไขมัน โปรตีน เซลล์ลูโลส คาร์โบไฮเดรต
5. ช่วยเสริมประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสีย


ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดกลิ่นโดยตรง เช่น น้ำเสียสิ่งสกปรก ขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบ และช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกัน มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย กำจัด และย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีส่วนประกอบของหัวน้ำหอม และไม่มีสารเคมีเจือปน


ล้างมือฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
1. สารสกัดจากธรรมชาติ โดยไม่ระคายเคืองผิว ปลอดภัยต่อคน และสิ่งแวดล้อม
2. สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ทำความสะอาดตามแต่ความต้องการ และฆ่าเชื้อโรคไปในเวลาเดียวกัน


ล้างมือฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
1. สารสกัดจากธรรมชาติ โดยไม่ระคายเคืองผิว ปลอดภัยต่อคน และสิ่งแวดล้อม
2. สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ทำความสะอาดตามแต่ความต้องการ และฆ่าเชื้อโรคไปในเวลาเดียวกัน


ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และใช้ท้าความสะอาด สามารถย่อยสลายของเสียประเภทสารอินทรีย์ ใช้ขจัดกลิ่นน้ำเสียหรือปุ๋ยหมัก สถานีขนส่งขยะ หลุมฝังกลบ การกำจัดของเสีย การซักรีด และขยะสารอินทรีย์ต่างๆไม่มีหัวน้ำหอมหรือสารปลอมแปลง


ทำหน้าที่เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายน้ำมัน ไขมัน สารแขวนลอย เป็นต้น สามารถลดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบริเวณบ่อน้ำเสีย


ช่วยย่อยสลายของเสีย สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อโรค ทำให้มีผลต่อการลดจำนวนของเชื้อก่อโรค มีภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตรายใช้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในขณะเดียวกัน ทำให้ค่าสกปรก ของน้ำเสีย (ค่า BOD/COD/SS/FOG) ลดลงก่อนลงสู่แหล่งน้ำ


ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้ำ หรือดินที่ปนเปื้อนน้ำมันและสามารถลดค่าใช้จ่ายการบำบัดของเสียโดยย่อยสลาย ได้เองตามธรรมชาติ