จารบี / น้ำมันหล่อลื่น

แสดงทั้งหมด 4

Chemforce 804 เป็นจารบีที่ทนความร้อนสูง ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและน้ำมันที่กลั่นอย่างดี ใช้ได้ทั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิเย็นจัดและอุณหภูมิสูง ในที่ที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร


Chemforce 803 เป็นจารบีชนิดพิเศษประกอบด้วยส่วนผสมของสารโมลี่กราไฟท์ เหมาะสำหรับงานหนักและทนความร้อนสูงทุกประเภท


HIGH SPEED BEARING LUBRICANT Chemforce 802 เป็นจารบีที่เหมาะใช้กับลูกปืนรอบจัด  และใช้สารหล่อลื่นในสถานที่ที่อุณหภูมิเย็นจัด


ALUMINUM COMPLEX LUBRICANT Chemforce 801 เป็นจารบีทนความร้อนสูงและกันน้ำ  เหมาะสำหรับใช้กับงานหนักทุกชนิด  รวมถึงการใช้งานในสภาพที่อยู่ใกล้น้ำ