เครื่องจักรและโรงงาน

แสดงทั้งหมด 7

EFI – FUEL INJECTION KIT ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถยนต์ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิค เกี่ยวกับรถยนต์ ท่านสามารถใช้ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถยนต์


Ozone Machine  เครื่องจักรอบโอโซนรถยนต์ และปรับอากาศตามศูนย์บริการ


Power  Steering  Flush  Machine
เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ ที่อยู่ตามศูนย์บริการ


INJECTOR MAX MACHINE
เครื่องทำความระบบเชื้อเพลิงทั้งระบบ (ระบบเบนซิน และระบบดีเซล)


Coolant Replacement Machine
เครื่องจักรสำหรับเครื่องทำความสะอาด พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำในหม้อน้ำ และระบบหล่อเย็น


ATF Exchanger Fully Semi Automatic เครื่องทำความสะอาดระบบเกียร์กึ่งอัตโนมัติ
เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาดระบบเกียร์รถยนต์อัตโนมัติ ที่อยู่ตามศูนย์บริการ


ATF Exchanger Fully Automatic เครื่องทำความสะอาดระบบเกียร์อัตโนมัติ
เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาดระบบเกียร์รถยนต์อัตโนมัติ ที่อยู่ตามศูนย์บริการ